Cilj projekta je podizanje svijesti građana značaju  očuvanja, promocije i zaštite običaja i tradicije u ruralnim područjima sjevera Crne Gore.

Kroz projekat želimo da dokumentujemo jedno vreme, ljude, načina života u ruralnim područima opština na sjeveru Države, na taj način doprinesemo podizanju svijesti građana I značaju očuvanja kulture, tradicije I običaja koji su utkani u naš idenitet.

Danas, rijetko možemo vidjeti strariju gospodu u Crnogorskoj nošnji,  građane sa starim tradiscionalnim simbolima, vunjene džempere, konjske zaprege, fenjere, predenje vune, ručno mljevenje kafe, obavljanje poljooprivrednih djelatnosti koje su takođe tradicinalno prenošene s koljena na koljeno.

.

Seosko kulturno nasljeđe i običaji se prenose generacijski, »s koljena na koljeno« u određenoj mjeri, i dalje se baštine  u Bijelom Polju, Beranama, Rožajama, Plavu i Gusinju. Pod uticajem savremenog načina života i života u gradskim sredinama, naslijeđeni običaji i tradicija polako isčezavaju.

   Suština ovog projekta je da putem umjetničke fotografije evociramo na tradiciju i promovišemo kulturu života i tradiciju građana iz ruralnih područja sa sjevera.

    Putem terenskog rada, vrši se obilazak ruralnih područja i u razgovoru sa mještanima, rukovodstvom mjesnih zajednica, identifikujemo domaćinstva u ruralnom području  koja i dalje baštine, njeguju stare običaje u svom svakodnevnom životu.

   Upravo kroz projekat će se izvršiti fotografisanje domaćinstava, obraditi stare fotografije, fotografisati oruđa za rad u poljoprivredi i zanatstvu, portretisati građani i građanke koji praktikuju stare s koljna na koljeno prenesene običaje, posebno će se obratiti pažnja na stare narodne nošnje i druge odjevne predmete kao i ostale predmete iz prošlih vremena.

    Nakon obilaska terena i fotografisanja, za potrebe projekta kreira se Publikacija koja će biti odštampana u tiražu od 1500 primjeraka,  sačiniće se svojevrsna zbirka od 200 fotografija velikog formata  koju u završoj fazi projekta izlažemo u JU Centru za kulturu opštine Bijelo Polje, a putem medija i interneta dodatno promovišemo projekat i kulturu i običaje građana iz ruralnih prodručja.

   Izradom Web sajta, registracijom naloga na društvenim mrežama Instagram i facebook,  svakodnevnim objavljivanjem fotografija, na inovativan način promovišemo kulturno nasljeđe i tradiciju sela i ruralnih područja sjevera Crne Gore  iz Bijelog Polja, Berana, Rožaja, Plava i Gusinja.

Kroz projekat akviziramo interesantne fotografije koje bliže prikazuju način života i rada na seoskom području koji je bio zastupljen  tokom  prošlog   vijeka.     

Željko Đukć

Koordinator projekta

Projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture Crne Gore